Професия Медиатор

“Медиатор” е професия, която е напълно адекватна на нуждите на времето ни и неслучайно е сред професиите на бъдещето, за които напоследък говорят футуролозите.

“Професиите на бъдещето са свързани с грижата и разбирането на човека.”

 (Герд Леонард, футуролог)

У нас професията “Медиатор” е лесно достъпна в момента (чл. 8 от Закона за медиацията), но средата и необходимите качества за нея тепърва се култивират.

Това се потвърждава и от следните наблюдения:

– Законът за медиация, приет през 2004г. изпревари готовността на обществото ни за win-win споразумяване. Същевременно с това пося семето на изключително необходимата ни нова култура на разрешаване на споровете, което пробива бавно, но безотказно.

– Вниманието и стимулите, осигурявани от държавата досега бяха насочени предимно към т.нар. “съдебна медиация” , вследствие на което гражданите остават неинформирани (понякога и дезинформирани) за възможностите на медиацията ИЗВЪН СЪДА – във всички предизвикателства на семейните отношения, в училище, в междусъседските спорове и на работното място, в общините, в имотните проблеми и различните разминавания в ежедневния граждански оборот.

– Когато се говори за медиация, тя често се представя едностранчиво – като алтернатива на вече започнало съдебно производство. В действителност, по дефиниция, тя е самостоятелна възможност и право на гражданите – да се споразумяват, да разрешават сами по мирен път споровете си без да отиват в съда. Мястото на медиацията е и винаги ще бъде извън съда. Точно поради това чл.4 от Закона за медиацията забранява на лица, осъществяващи функции по правораздаване в системата на съдебната власт да извършват медиация. Освен това практиката на някои съдии да насочват страните към доброволческите центрове за медиация в сградата на съда води до занижаване качеството на тази деликатна услуга, защото там тя се осъществява предимно от хора без опит и специализация. Медиацията е ИЗВЪНСЪДЕБНА, НЕФОРМАЛНА и ПРОФЕСИОНАЛНА процедура – и като принципи и като дух¹.

– Центровете по медиация у нас в момента се занимават предимно с обучения, вместо да са средища за осъществяване на практическо миротворчество (едно изключение²).

– В България са регистрирани вече над 3000 обучени медиатори, но реално практикуващи са едва 10% от тях и то, едва с по няколко медиации годишно.

– За повечето сертифицирани медиатори това е допълнителна професия (едно изключение³), която рядко упражняват. Това поражда редица проблеми за тези “медиатори от време на време” – с ангажираността и качеството им на работа, а също и с поемането на отговорност и гарантирането на неутралност. Прекрасно е, че все повече хора с различни основни професии искат да бъдат миротворци! Но отговорно ли го искат и ефективно ли работят? Това е въпрос, който следва да се уреди в името на професионализма и спокойствието на многобройните спорещи граждани.

~ Всяко усилие е ползотворно, когато поемеш отговорност за него. ~

– Обученията по медиация се предлагат в неконтролирано разнообразие от школи и стилове, а за тяхното провеждане все още няма юридически съгласувани единни стандарти и често тренингите се осъществяват от непрактикуващи обучители. За радост това статукво подлежи на развитие и предстои да бъде променено скоро – инициативни групи за законодателни промени с цел въвеждане на задължителна медиация по някои съдебни дела и на единни обучителни стандарти работят в тази посока. *Нормативната рамка за тази професия в момента е оформена от Закона за медиацията, Наредба 2 към чл.8 от него, Директива 2008/52/ЕС, Европейския етичен кодекс за медиатори и добрите практики.

! Поради гореизброените причини нараства важността на следните въпроси, поставени пред кандидат-медиаторите:

  • С КАКВО намерение и ресурсно състояние се насочвам именно към тази професионална дейност?
  • КАК точно ще се тренирам като медиатор (включително КЪДЕ ще избера да се обуча, развивам и от КАКВА общност искам да съм част)?
  • КАК да избера своя медиатор, когато съм в нужда от такъв (включително КОЙ подход в медиацията ми резонира и сработва за мен най-добре)? На КОГО мога да се доверя като професионалист в океана от сертифицирани?…

Честните отговори на тези въпроси биха дали добър ориентир към правилното работно място и правилните професионалисти. Успех!

Бележки под линия:

¹ Повече можете да прочетете в книгата “В храма на медиацията – как е на практика”.

² Център за медиация Ахая редовно провежда професионални медиации и активно поддържа мрежа от действащи медиатори. Обученията на всички новобранци се осъществяват от успешно практикуващи ментори, по най-високите международни стандарти, чрез специална методология, супервизия и със задълбочен и доказано работещ аха подход.

³ Един успешен пример е медиаторът Катина Клявкова, за която това е основна и ежедневна професия от години насам. Тя е заявила изрично ангажираността си с тази професия пред обществото, в Единен Регистър на Медиаторите и в Национална Асоциация на Медиаторите.

* Съществуващите бакалавърски и магистърски програми към някои български университети са разработени според общия принцип на обучителните организации, регистрирани в ЕРМ към МП, независимо, че са одобрени от МОН. 

Сертифициращо обучение за медиатори

Книга-наръчник по медиация

Аха подход в медиацията

Свържете се с нас

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.

3 thoughts on “Професия Медиатор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *