ЦМА в Карта на центровете по медиация в България

Карта на действащите центрове за медиация в София се изработва от Национална Асоциация на медиаторите (НАМ).

Център за Медиация Ахая също получи покана да се впише в Картата.

Тази Карта се създава в услуга на гражданите, търсещи извънсъдебно разрешаване на конфликти чрез медиация и ще бъде предоставена на община „Лозенец“ и на другите общини в гр. София.

Цел на проекта е “намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността”. Той се изпълнява в партньорство с район „Лозенец“ и е финансиран по Програма “Европа” 2021 на Столична община. По една от дейностите се подготвя Карта на услугите по медиация и други социални услуги за подкрепа на гражданите в ситуации на насилие или намиращи се в конфликт. Изработването на Карта на услугите по медиация, предлагани от центрове в квартал „Лозенец“ и в другите квартали на София, както и регистриране на услугите за оказване на подкрепа на жертви на насилие. Картата ще представлява списък и описание на съществуващите центрове в София. Ще бъде подготвена в печатен и в дигитален формат.

Картата ще бъде публикувана и на интернет страницата на НАМ и ще включва Центрове по медиация, които отговарят на следните критерии:

1. Намират се на територията на София – град;

2. Регистрирани са в Търговския регистър;

3. Имат материална база, оперативен капацитет, организационна структура, контролни органи и човешки ресурси.

4. Имат интернет страница с представяне на услугата по медиация, която предоставят на гражданите, включително видовете спорове, по които се предлага медиация.

5. Имат поне трима медиатори регистрирани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, чиито биографии могат да се видят в сайта им, както и техните регистрационни номера.

6. Имат приет и публикуван в сайта Правилник за провеждане на процедура по медиация.

7. Имат приета Тарифа за заплащане на услугите, свързани с провеждане на медиация (Такси).

 Следва продължение…

P.S. Медиацията е приложима в случаи на неправни и правни спорове от всички сфери на човешкото ежедневие с цел навременно, качествено и мирно разрешаване, което да е взаимно-удовлетворително, творческо и устойчиво. “Дори и най-малкото споразумение е по-добро от всяка война”. Използвайте медиация и живейте в мир и просперитет! 

Книга за медиацията

Сертифициращо обучение за медиатор

Бележник на медиатора

За ЦМА

Списък на медиаторите

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *