Икигай ли е да бъдеш Медиатор

Икигай* ли е да бъдеш МЕДИАТОР ? Аха-медиаторите отговаряме уверено: ДА! Дали това е и Ваш икигай, обаче?! Предлагаме Ви да проверите сами с : ◊ реално преживяване като участник в медиация; ◊ прочит на статии, книга за медиацията и друга информация за опита на хора, чието мнение уважавате; ◊ лично участие в добро базисно […]

За промените в закона и въвеждането на задължителна медиация – интервю

Парламентът на РБ прие задължителна първа среща-медиация по 6 вида дела с промени в Закона за медиация от месец януари 2023г, които ще влязат в сила от юли 2024г. Медиаторът Катина Клявкова участва в интервю по тази актуална тема в предаването “Социална мрежа” на NowaNews, заедно с адвокат Светлана Тодорова от PETERKA & PARTNERS Law […]