Защо участието на децата в медиация е важно и полезно?

Най-добрият интерес на децата се обслужва най-добре в активно включващи ги срещи като МЕДИАЦИЯТА – в “детесъобразна”* и защитена среда. Вече е широко и болезнено известно, че ако гласът на детето е пренебрегнат, ответният му удар – веднага или по-късно в живота му – е жесток. Но колко са процедурите, признати и насърчени от закона […]