Защо участието на децата в медиация е важно и полезно?

Най-добрият интерес на децата се обслужва най-добре в активно включващи ги срещи като МЕДИАЦИЯТА – в “детесъобразна”* и защитена среда.

Вече е широко и болезнено известно, че ако гласът на детето е пренебрегнат, ответният му удар – веднага или по-късно в живота му – е жесток.

Но колко са процедурите, признати и насърчени от закона и най-добрите международни стандарти, които могат да осигурят равностойното участие на ДЕЦАТА в случаи на спорове, които ги касаят ?!…

Една – медиация.

Защо в медиация?

Медиацията е водена от Човек – мъдър комуникатор, а НЕ от съдия, вещо лице, държавен служител или съветващ психолог.

В нея децата не са карани да избират между родителите си или между една и друга своя потребност. Не са преценявани, назидавани, тълкувани и перифразирани, напротив.

В нея те са изслушват, насърчават и уважават докрай като самостоятелни Личности – както им идва и каквото им идва да споделят с медиатора. А след това чрез него и с негова подкрепа – с родителите си.

Защото много често до този момент е липсвала чуваемост към техния глас, потребности и идеи. Или самите те са се свивали по една или друга причина и са спестявали свои истини пред родителите си. Или просто родителите им все още ги считат за деца, а те вече са се превърнали в млади мъже и жени с прикрита, но свежа мъдрост.

Аха-медиаторът осигурява блага, емоционално-интелигентна, овластяваща, конструктивна и поверителна среда, в която: 1. и двамата родители работят заедно, за да разрешат всички въпроси, свързани с техните общи деца. 2. Заедно с това се включват и децата с техния автентичен глас, нужди, притеснения и (често) ключов мъдър поглед.

Внимателен избор:

Важно е медиаторът да бъде внимателно избран – със силна компетентност, етика и опит в работата с деца. Тези умения са много деликатни и далеч не се предполагат само поради наличен сертификат за изкарано обучение по медиация. Медиацията в България е уредена със Закон за медиацията, в който са записани всички минимални изисквания към медиатора. От там нататък, всеки медиатор сам решава дали, къде и как ще специализира и надгражда уменията си.

Моля, помнете, че ВИЕ избирате медиатора си и го проучете добре! А след това му се доверете, за да се сработите ефективно. И не се притеснявайте да му дадете пряма обратна връзка и да го смените при нужда.

Доброволно участие:

То гарантира, че и двамата родители, а и децата – щом се включват – ще имат желание да положат усилия в правилната посока, колкото и да е трудно понякога по пътя. Всеки участник в медиация, включително медиатора, има свободата да откаже да продължи във всеки един момент или да заяви желание да се върне като участник.

Дълбочина на работа:

Както всеки, сработващ начисто и трансформативен процес, аха медиацията предполага, че първо може да стане по-трудно, преди да се излезе на леко, зареждащо и повдигащо ниво. По същата причина от този дълбок процес винаги излизаме по-различни, разбиращи (себе си и другия), обогатени. В него може да се обединят полезните гледни точки на всички влияещи и свързани лица, както и на различни ценни експерти. И накрая – взетите решения са цялостни и трайни, защото са съзнателни.

Кратък подход:

Въпроси, които обикновено остават пренебрегнати, струват много енергия и ресурси и дори и да бъдат адресирани, отнемат месеци за решаване в съда или по друг стандартен начин, се решават на масата за медиация концентрирано в една, две или повече сесии на цената на малка част от обичайните разходи, както финансови, така и емоционални.

Раздяла, ориентирана към интереса на детето:

Тъй като медиацията разглежда „голямата картина“ и гледа от настоящето към бъдещето, семействата, които я използват, установяват, че са по-добре подготвени да работят заедно приятелски, ако в бъдеще възникнат проблеми, свързани с техните деца. Избягването на продължители и несигурни съдебни битки не само спестява пари на родителите, но развързва важни емоционални възли и намалява емоционалното напрежение, което иначе изпитват децата, когато техните родители решат да прибегнат до състезателен съдебен процес при възникнал деликатен (и изискващ сътрудничество) спор. Най-добрият интерес на детето често остава празно словосъчетание, освен ако не го изпълним със спокойно обмислено и здраво договорено съдържание – ден по ден, списък по списък, нужда по нужда. И после да удържим нагласата си да спазваме договореното, защото го чувстваме смислено и се чувстваме зачетени в това.

Споделено / Съвместно родителство и медиация:

Да си родител е голямо училище! Да си самотен родител може да бъде още по-голямо предизвикателство, особено ако Вие и другият родител имате липсващ или труден диалог. Или, ако не поглеждате смело очи в очи приноса си в проблемите, свързани с децата и то, обективно, откъм по-голямата картина. Воденият от нас медиативен процес на неутрална подкрепа Ви дава уникалната възможност да излезете с разумен поглед и конкретни решения на неочакваните или неизбежните спорове при Вашето съвместно родителство (СР). Едно е да сте договорили в съда СР по принцип и после да спорите ежедневно как да се напаснете, за да се реализира на практика. Съвсем друго е да уговорите практично, стъпка по стъпка всеки един важен въпрос, с помощта на умело структуриращ и балансиращ неутрал.

Родителски план / Семеен план:

В аха медиация се изготвя подробен план за действие, който подлежи на проверки и прецизиране. Този план обхваща всички важни за двамата родители и за децата конкретни въпроси и е полезен инструмент за цял живот. В него всеки поема своята роля и отговорност, включително децата, когато са участвали в изготвянето му.

Как протича една медиация с деца:

Когато родителите са съгласни, медиаторът отправя покана към детето. Ако то желае да се включи се провежда среща с него (индивидуална и/или обща) на специално подбрано (комфортно и защитено за него) място. Аха-медиаторът има нужните познания и опит как да подходи към детето и къде да спре, за да препрати към специалист или да препоръча на родителите такъв да бъде поканен с гледната си точка в медиацията.

Медиаторът, със съгласието на детето, дава неутрална обратна връзка на двамата родители за споделеното от детето им за родителите (което нерядко е полезна новост за тях) и за това, което детето иска да бъде чуто и да заяви пред тях сега (което често силно подпомага процеса на естествено израстване на децата и дава свежи идеи за най-добри решения на спорните въпроси).

Медиаторът, чрез родителите, влиза в контакт и с всички специалисти, които подпомагат членовете на семейството по същите и сродни въпроси. Ако родителите желаят, той кани тези експерти в средата на медиацията с уважение към тяхната ценна гледна точка и работа. Често медиацията може да бъде спряна, за да осигури равностойно време на страните да осъществят една или повече срещи с експерти (психолог, логопед, личен треньор, консултант, адвокат, лекар), които са важни за тях в момента.

Какво правим по време на срещата с дете:

Запознаваме се равностойно, в уютна обстановка, общуваме свободно, споделяме, рисуваме заедно, играем, споделяйки и т.н. А често говорим направо по същината на нещата и записваме свежи предложения за личен принос и за уин-уин решения. Мога да разкажа стотици окрилящи и забавни истории, в които деца, стояли в пасивна и свита роля до момента, изведнъж поемат инициативата да предложат формулировки, да изпишат точките на тяхното семейно споразумение и да следят за неговото спазване и усъвършенстване. А също и за огромната изненада, примесена с радост в очите на техните родители.

(Моето его е моето Лего! My ego is my Lego! е пример за една от многото аха игри, които играем всички заедно (с децата и родителите), за вдъхновено намиране на творчески решения – както за комуникацията помежду им, така и по същество на поставените от тях в медиацията въпроси.)

Каква е добавената стойност:

В средата на медиацията, децата се чувстват просто великолепно – свободни да бъдат самите себе си като достойни човешки същества и да споделят за нуждите си, обичта си, притесненията си и идеите си за сътрудничество. Същевременно, те успяват да почувстват колко естествено и важно е да дадат същото уважение на родителите си и на всички живи същества.

Четирите принципа на медиацията* им осигуряват безопасна и едновременно конструктивна среда за разговор – по този начин те преживяват реален и полезен жизнен опит в ефективната и сътрудническа комуникация. Това подобрява нагласата им към общуването изобщо и уменията им да общуват. Партньорската комуникация се превръща в съзнателна ценност за тях. Така се повдига самочувствието им и отговорността им за градивен и миротворчески диалог.

Това е вдъхновяващо личността участие, което хвърля мост към редица здравословни практики и подходи като психотерапия, личностно развитие, здравословен начин на живот, активно гражданско участие и т.н. Много често участвалите деца стават носители на миротворческата честота в своята общност и нашето мечтано общество.

– Източник / автор: блог на медиатора Катина Клявкова www.mediationtea.com

Видео-разговор по тази тема в студиото на предаването Социална мрежа по NowaNews

*Повече можете да прочетете в книгата бестселър за медиацията в България: “В храма на медиацията – как е на практикаот Катина Клявкова, трансформиращ и аха медиатор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *