Надграждащи обучения

Ах!туално:

Специализирано обучение по Медиация на работното място - 1 ниво (15 ч)
 

– в края на ноември 2019, в гр. София, ЦМА. Следващи дати – 2021г.

То е вътрешна възможност за развитие на вече сертифицирани ахадемици медиатори, които искат да надградят знанията и опита си в тази ключова област. Подробна информация вече е разпратена своевременно в мрежата на общността. Добре сте дошли! Пишете ни или се обадете, за да отговорим на въпросите ви и да ви запазим място.

! С оглед гъвкавост според възможностите на желаещите: При заявено желание за преминаване на “Медиация на работното място – 2 ниво” (15 ч) – медиаторът се включва в последващ списък на нова група и обучението се провежда в рамките на същата или следващата календарна година. Преминатите часове се вписват в ЕРМ по правилата на Наредба 2 към ЗМ.

Специализирано обучение по Семейна медиация - 1 ниво (15 ч)
 

– през втората половина на Септември 2017, в гр. София, ЦМА. Следващи дати – 2о20г.

То е насочено към вече сертифицирани ахадемици медиатори, които искат да надградят знанията и опита си в тази, така ключова и деликатна, област.

! С оглед гъвкавост според възможностите на желаещите: При заявено желание за преминаване на “Семейна медиация – 2 ниво” (15 ч) – медиаторът се включва в последващ списък на нова група и обучението се провежда в рамките на същата или следващата календарна година. Преминатите часове се вписват в ЕРМ по правилата на Наредба 2 към ЗМ. 

След 16 години успешна практика и стотици устойчиви споразумения по семейна медиация и ко-медиация (включително трансформираща), имаме да споделим и обменим много мед…

Ако Ви звънти да е с нас – добре сте ни дошли!

Пишете ни или се обадете, за да отговорим на въпросите Ви и да Ви запазим място.

Трансформирааща медиация – специализирано обучение – 1 ниво (15 ч)

Предлагаме Ви още:

Специализирани (надграждащи) тренинги по:

  • Медиация на работното място
  • Училищна медиация
  • Семейна медиация
  • Трансформираща медиация ©
  • Търговска и бизнес медиация
  • Корпоративна медиация

Тренинги по миротворчество и справяне с конфликтни ситуации: 

Тренинг за учители и педагогически персонал (директори, учители, психолози, педагог.съветници).

Тренинг за деца/ ученици/студенти – в ученически съвет / студентски съвет и младежки организации.

Тренинг за ключови служители (рецепционисти, мениджър клиенти, продажби и др.) в умения за справяне с недоволни клиенти, спорни ситуации и конфликти. 

Други

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.

Наръчник по медиация

Бележник на медиатора