Такси

ТАКСИ в Център за медиация Ахая

  1. Такси за медиация:
  • 50 лв/час за времето и труда на един младши медиатор.

Възможно е участието на стажант-медиатор или начинаещ медиатор в първите му медиации под супервизия да се уговори безвъзмездно, pro bono.

В случаи на ко-медиация страните заплащат за двамата, избрани от тях медиатори.

  • 100 лв/ час за времето и труда (онлайн, по телефона или лице в лице) на един медиатор с опит.
  • 150 лв/час за времето и труда на един старши медиатор.
  • Таксата за труда на медиатора НЕ включва други необходими или специални разходи за среща и процедура по медиация – страните се запознават с тях конкретно при подаването на Заявка, а след това те се протоколират и заплащат отделно.
  • От 1 до 2%, но не по-малко от размера на часовата такса според вложеното време и степента на сложност – в случаи на търговскa медиация, имотни спорове и конфликти с голяма сложност и много страни (в които се взема предвид и имуществения интерес/цена на спора).

Горепосочените такси важат и за дистанционните и онлайн срещи и кореспонденция.

Списък на медиаторите

2. След уговаряне на конкретна среща-медиация, се заплаща предварително за 1 час.

Заплащането на останалата сума, според времетраенето на медиацията, се извършва в изпълнение на Съгласието за провеждане на медиация, веднага след края на конкретната среща.

Таксите обикновено се поемат от двете страни по равно, освен ако те не уговорят друго. Ако страните се съгласят на друго разпределение на тежестта или на друга схема на заплащане в рамките на посочените тук общи условия, те уведомяват медиатора своевременно за това.

3. Банкова сметка. Всички такси се заплащат по сметката на Ахая ООД, както следва:

 

“Първа Инвестиционна Банка” АД,

BIC – FINVBGSF,

IBAN BG93FINV91501017499740.

 

4. Възможност за отстъпки и разсрочване на плащането. Ако някоя от страните се чувства материално притеснена, но силно желае медиацията да се проведе, можем да проявим разбиране и гъвкавост за разсрочване на плащанията със съдействието на “Фондация Ахая общество”. За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, молим свържете се с нас. За предлагани кампании и специални отстъпки, следете и в рубриката Аха ! новини.

5. Продължителност. Една среща по медиация, обикновено продължава около 2-3 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността е 4-5 часа за среща. За разрешаване на един спор, обикновено са достатъчни 4 срещи, а при сложни случаи – 7 и повече срещи. Участието е напълно доброволно и провеждането на всяка среща зависи от желанието на самите страни и уговорката им с избрания от тях медиатор.

6. Добросъвестност на страните. Участниците в медиацията са длъжни да се запознаят с нейния смисъл, принципи, правила и последици по общодостъпните канали (интернет, книги, Закон за медиацията и др., включително този сайт) още преди старта на процедурата.

Те могат да зададат въпросите си на избрания от тях медиатор относно приложимостта на медиацията в техния конкретен случай в рамките на 30 мин. безплатен предварителен разговор. Със Заявката си за медиация и със Съгласието за участие в медиация, страните декларират, че разбират нагласата и принципите на тази процедура и се задължават докато участват да бъдат активно решаващи, съдействащи и партниращи в нея. Медиацията се прекратява при нежелание на страните да продължат доброволно, при неготовност за медиация или при наличие на основания за спиране, прекратяване или отвод, посочени в закона. 

7. Други такси за:

  • Еднократна миротворческа консултация: 150 лв./час, платими предварително, включително в случаи, в които не е налице двустранна готовност за медиация.
  • Закупуване на стаж: 150 лв/час за медиатори, които имат силен интерес към ко-медиация в даден техен случай с конкретен топ-медиатор-ментор от ЦМА и желаят да заплатят за практическия си урок в него.

8. За подаване на Заявка за медиация, моля използвайте формата за контакт.

9. Имате ли конкретен въпрос? С удоволствие ще Ви отговорим в рамките на 30 минути в работно време – чрез формата за контакт.

Работата ни с всяко човешко същество е в равностойно партньорство!

Бъдете спокойни, че в наше лице избирате отговорни, всеотдайни и успешни медиатори-практици.

А резултатите зависят първо от самите Вас!

Общи условия

Правила на работа

Етични стандарти

Списък на медиаторите

Аха-медиатори

Онлайн консултация

 Контакт

Професия медиатор

Аха подход в медиацията

Обучение за медиатор

Книга-наръчник по медиация

Бележник на медиатора

 

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.