Общи условия

ЦМА и медиаторите в него предоставят медиаторска услуга в смисъла на т.нар. свободна професия. Медиацията е изцяло партньорска процедура, уредена със Закон за медиацията – всеки участник съдейства и поема отговорността си на добросъвестен партньор в нея.

  • Продължителност: една среща по медиация обикновено продължава 2-3 часа и не е препоръчително да надхвърли 6 часа в един ден.
  • Една процедура по медиация може да включва няколко срещи – индивидуални и общи. Страните сами преценяват и решават максималната продължителност на медиацията (часове в една среща и брой срещи), съобразно с наличните си нужди, времеви и парични средства.
  • Преди започването на медиация: клиентът сам се запознава с условията чрез достъпната публично и онлайн информация и има възможност (в 30 минутен предварителен разговор) да зададе на медиатора всички свои въпроси относно същността, последиците и провеждането на процедурата.
  • Преди или при започване на медиацията страните и медиатора подписват Съгласие за участие в процедурата и провеждането ѝ с избрания от тях медиатор от списъка към Центъра за медиация Ахая.
  • След започването на медиация: всеки клиент може да я спре по всяко време като дължи на медиатора заплащане за вложеното му време и професионално внимание, както и за направените до момента разходи.

ЦМА е част от лицензираните обучителни Центрове по медиация, вписани в Единния регистър на медиаторите в България към МП и от Картата на действащите професионални центрове по медиация в Столична община, създадена от НАМ.

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако вече сте медиатор и се интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.

Списък на медиаторите в ЦМА

Аха-медиатори: кой-кой е

Книга за медиация

Бележник на медиатора