Супервизия

В ЦМА ние предлагаме истинска медиация с високо качество и устойчиви резултати.

Работим ежедневно и ангажирано с развитието си като медиатори, а не просто фигурираме в регистъра (ЕРМ) и списъка на ЦМА.

За тази цел:

  • всеки медиатор, работещ в ЦМА е обучен с висококачествения аха подход и прилага, съобразно своя уникален стил и ритъм, аха подхода в медиацията, 
  • начинаещите медиатори чиракуват в супервизия с ментор поне в първите си три медиации, привлечени от самите тях.
  • препращане на случаи от ЦМА към конкретен медиатор се извършва само на надеждно обучени медиатори, които са преминали успешно през супервизия в ЦМА.
  • аха медиаторите са част от общност, в която има непрекъснат поток на споделеност и развитие.

Прилагаме отговорно тези мерки, защото с тях се гарантира високото качество на работата и резултатите в ЦМА.

Подробна информация:

След сертифицирането и акредитирането си в ЕРМ, всеки аха медиатор преминава през:

1. Супервизия

В първите си 3 медиации всеки аха медиатор посещава минимум по 2 часа супервизия на всяка среща по медиация във всяка една проведена медиационна процедура.

В първите си 7 медиации всеки аха медиатор посещава минимум по 1 час супервизия на всяка една проведена медиационна процедура.

Супервизията може да се осъществи и в група с няколко медиатори и комедиатори.

Чираците аха медиатори заплащат на менторите си за часовете супервизия съгласно посочените такси за коучинг и менторство.

ЦМА получава анонимните анкети на страните (направо от тях и/ли чрез избрания от тях медиатор) за обратна връзка от всяка една проведена медиация. Всички медиатори са отговорни за работата си пряко пред етичната комисия на НАМ и ЕРМ. При неспазване от аха медиатора на правилата на работа и етичните стандарти на ЦМА, Центърът има право да прекрати едностранно отношенията помежду им с всички последствия от това.

Успешно премината супервизия е налице, когат0 обратните връзки – от страните в медиациите и от ментора – за работата на медиатора, са много добри.

NB! Препращане на случаи, постъпили в ЦМА към конкретен медиатор се извършва само на надеждно обучени аха медиатори, които са преминали успешно през супервизия в ЦМА. По този начин се гарантира високото качество на работата и резултатите в ЦМА.

2. Менторство и коучинг

Всеки аха медиатор си избира ментор сред предложените от ЦМА и работи с него проактивно и отговорно.

Гъвкави уговорки и промени в отношенията помежду им са възможни по взаимно съгласие.

        Source: docstockmedia / Shutterstock

3. Надграждащи обучения

Всеки аха медиатор посещава ежегодно минимум по 1 надграждащо обучение в сферата на миротворчеството, като споделя знанията и опита си в общността на ЦМА.

Наръчник по медиация

Бележник на медиатора

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.