Супервизия

В ЦМА предлагаме цялостно разрешаваща медиация, с високо качество и устойчиви резултати.

Успеваемостта на водената от аха-медиатор процедура е над 90 % .

Препоръчвани сме най-често от уста на уста.

Работим ежедневно и всеотдайно с развитието си като медиатори, а не просто сме включени в регистъра на медиаторите в България (ЕРМ) , в рекламна кампания и в списъка на Центъра.

За тази цел:

  • всеки медиатор, работещ в ЦМА е обучен от Катина Клявкова и партньори с висококачествения Аха подход и прилага, съобразно своя уникален стил и ритъм, Аха подхода в медиацията;
  • начинаещите медиатори чиракуват в супервизия с ментор поне в първите си три медиации, препратени и привлечени от самите тях;
  • препращане на случаи от ЦМА към конкретен медиатор се извършва само на надеждно обучени медиатори, които са преминали успешно през супервизия в ЦМА; 
  • аха-медиаторите се ръководят от нагласа и етични стандарти, покриващи и по-високи от международните;
  • аха-медиаторите са част от съзнателна общност на медиатори в България и по света, в която има непрекъснат поток на споделеност и развитие. Всеки аха медиатор посещава ежегодно поне 3 обучения за личностно и професионално развитие като медиатор и активно споделя наученото в общността.

Прилагаме отговорно тези изисквания, защото чрез тях се гарантира високото качество на ангажираност, работа и резултатите в ЦМА.

Подробна информация:

След сертифицирането и акредитирането си в ЕРМ, всеки аха медиатор преминава през:

1. Супервизия

В първите си 3 медиации всеки аха медиатор посещава минимум по 2 часа супервизия на всяка среща по медиация във всяка една проведена медиационна процедура.

В първите си 7 медиации всеки аха медиатор посещава минимум по 1 час супервизия на всяка една проведена медиационна процедура.

Супервизията може да се осъществи и в група с няколко медиатори и ко-медиатори.

Чираците аха-медиатори уговарят финансов обмен с менторите си за часовете супервизия съгласно посочените такси за коучинг и менторство.

ЦМА получава анонимните анкети на страните (направо от тях и/ли чрез избрания от тях медиатор) за обратна връзка от всяка една проведена медиация. Всички медиатори са отговорни за работата си пряко пред етичната комисия на ЦМА, НАМ и ЕРМ. При неспазване от аха медиатора на правилата на работа и етичните стандарти на ЦМА, Центърът има право да прекрати едностранно отношенията помежду им с всички последствия от това.

Успешно премината супервизия е налице, когато обратните връзки – от страните в медиациите, от ментора, от ко-медиатора и самооценката от самия медиатор – за работата на медиатора, са на достатъчно високо ниво.

NB! Препращане на случаи, постъпили в ЦМА към конкретен медиатор се извършва САМО на надеждно обучени аха медиатори, които са преминали успешно през супервизия в ЦМА. По този начин се гарантира високото качество на работата и резултатите в ЦМА.

2. Менторство и коучинг

Всеки аха медиатор си избира ментор сред предложените от ЦМА и работи с него проактивно и отговорно.

Гъвкави уговорки и промени в отношенията помежду им са възможни по взаимно съгласие.

        Source: docstockmedia / Shutterstock

3. Надграждащи обучения

Всеки аха медиатор посещава ежегодно минимум по 1 надграждащо обучение в сферата на миротворчеството, като споделя знанията и опита си в общността на ЦМА.

Наръчник по медиация

Бележник на медиатора

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.