Медиация

Медиация – що е то?

 

  • Среща за разрешаване на спор (споразумяване),
  • което е взаимно-удовлетворяващо (win-win),
  • с подкрепата на неутрален модератор (медиатор),
  • в уютното пространство на отворен и партньорски диалог. 

Или медиацията е една конкретна възможност за спогодяване на практика, чрез диалог, в продуктивна атмосфера.

Тя е припозната като така важна за нормалното функциониране на обществото ни, че е уредена със закон – Закон за медиацията. Според чл.2 от ЗМ, тя е: “доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.”

Тя е мощен трансформатор във взаимоотношенията, актуален сега. Процедурата е бърза, а таксата за нея е многократно по-ниска от стандартните консултантски и съдебни – със съзнателната цел да е достъпна и да се насърчат свободния избор и разбирателството, за доброто на всички ни. Опитът показва, че е най-ефективният извънсъдебен способ за win-win разрешаване на спорове, даващ възможност и на двете страни да спечелят и да продължат отношенията си във взаимен интерес.

Нашият успешен опит и специализация (над 1000 устойчиви споразумения и 92% success rate) са концентрирани в:

  • семейна медиация
  • медиация в училище
  • медиация на работното място
  • бизнес и търговска медиация
  • трансформираща медиация

Как се случва?

С покана за разговор. Отправена от вас или от избраният от вас медиатор (домакин на срещата) към другата страна.

Медиаторът е неутрален и много ЧОВЕЧЕН. Той е обучен и сертифициран (вписан в Единния Регистър на Медиаторите), отговорен пред вас и обществото за качеството на работата си и за запазване достойнството и поверителността на доверителите си. Процедурата е напълно конфиденциална.

И какво от това?

Тежестта олеква, а взаимоотношенията заздравяват. Можете спокойно да насочите вниманието и усилията си към своите най-важни ежедневни задачи и житейски планове. Отпада необходимостта да се готвите за битка с тежки и тайни оръжия, защото във всеки момент от тази аха-среща участвате доброволно, открито и решавате вие. А в аха-средата, най-ефективните инструменти работят за взаимна победа – всеки допринася и получава от ситуацията най-доброто за себе си.

Ако искате да станете професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-препоръчваната и четена в България цялостна Книга за медиация.

Ако интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.

Често задавани въпроси – FAQ

Списък на медиаторите

Аха-медиатори: кой-кой е

Общи условия

Консултация

Такси

Наръчник по медиация

Бележник на медиатора