За Центъра

Център за Mедиация Ахая (“Партньорски взаимоотношения”, ЦМА) е създаден през 2012 година по идея на Катина Клявкова – миротворец, един от първопроходците в медиацията, често наричана “лицето на медиацията в България”.

Заедно с партньори в извънсъдебното разрешаване на спорове, те учредяват ЦМА като уникално средище на съзнателната, висококачествена и дълбочинна работа за мир и спогода. 

ЦМА е част от лицензираните обучителни Центрове по медиация, вписани в Единния регистър на медиаторите в България към МП и от Картата на действащите професионални центрове по медиация в Столична община, създадена от Национална Асоциация на Медиаторите. Подкрепата, която осигуряват аха медиаторите е висококачествена – с 92% success rate и най-висок рейтинг в България. Ръководството на ЦМА си сътрудничи активно с Центърa за изследвания на ООН към Global Jindal University, India и други миротворчески организации.

Катина Клявкова е добре позната като водещ професионален медиатор в България, напълно отдаден на тази професия. В образованието си стъпва на стабилни правна и психологическа подготовка и опит. При покана тя споделя смело от личната си практика за сърцевината на медиацията. От друга страна, резултатите и хората, с които има щастието да работи, говорят сами. Клиентите ѝ казват за нея: “Name you can trust. Trust you can name.” През 2015 г. от Съюза на юристите в България и Националната Асоциация на Медиаторите я изненадват с наградата почетен знак за професионални постижения и активна дейност за висока успеваемост от 92% и над 1000 устойчиви win-win споразумения. Работила е като експерт и треньор в множество екипи и проекти у нас и по света. С радост е подкрепила множество лидери и компании в помиряването и разрешаването на споровете дълбоко, цялостно и трайно, с реално удовлетворение от постигнатите споразумения. След повече от 15 годишна ежедневна практика, развита по естествен път – с препоръка от уста на уста, Катина решава да споделя целенасочено своя опит с всички, които желаят да се развиват в тази важна и фина област – медиацията. Тя води аха обучения, ментор е на множество медиатори и издава най-четената в България Книга за медицията. Обича да работи в сътрудничество и да кани партньори във всички дейности на ЦМА – обучения, срещи, конференции, кампании и други събития.

Партньорите в ЦМА са обединени от единна нагласа, общи ценности и визия за медиацията.

Медиацията е среща за взаимно-удовлетворяващо разрешаване на спор, с подкрепата на неутрален модератор, в уютното пространство на отворения и партньорски диалог.

Тя е припозната като така важна за доброто функциониране на обществото ни, че е уредена със закон – Закон за медиацията. Според чл. 2 от Закона за медиация, тя е: “доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.”

ЦМА е с мисията да отваря и гради ежедневно пътя на миротворчеството, медиацията и win-win споразумяването, за доброто на всички.

ДОБРОВОЛЦИ! Ако усещате резонанс с аха-подхода, ако усещате силен вътрешен подтик да подкрепите миротворческата мисия на Център за медиация Ахая и да се развивате личностно в тази синегрия - пишете ни. Можем да се окажем ключови партньори по пътя!

Предлагаме Ви: медиации в конкретни случаи, тренинги и професионални обучения, супервизия, менторство, миротворчески консултации, участие в партньорски проекти.

Общи условия

Правила на работа

Етични стандарти

Аха!демия за медиатори се ражда с цел да сертифицира, тренира и събира тези медиатори, които са истински мотивирани и отговорни, като подкрепя и разгръща качеството на работата им с тънкостите на аха-подхода.

Гордеем се с вече повече от 250 ахадемици медиатори в страната и в чужбина. И то, не количествено – просто медиатори, получили сертификат и вписани в ЕРМ към Министерство на Правосъдието. А такива качествени медиатори, обучени в нарочно малка група, със специално внимание и грижа, по най-високите човешки принципи и международни стандарти, добре проверени в практиката.

Сертифициращ тренинг за медиатори

Менторство

Надграждащи тренинги

Книга за медиацията

Бележник на медиатора

Мрежата от ахадемици медиатори у нас и по света е на Ваше разположение, ако търсите успешен професионален медиатор в района си на местоживеене или в сферата си на дейност.

Списък на медиаторите в Център за медиация Ахая

Над 150 обучени индивидуално и заедно медиатори

! Рекламният ни принцип е: От Уста На Уста

Оказва се, че 1 на всеки 5 от скептичните участници в медиации впоследствие се записва и в тренинга ни за медиатори, а всичките ни доверители и участници от медиации и тренинги, ни препоръчват уверено проактивно на свои познати и приятели.

Общността на ахадемиците медиатори се събира регулярно за творене на мир по различни начини. Благодарни и смирени сме пред това!

Ако искате да работите като професионален медиатор, ето информация за Сертифициращото ни обучение.

Ако търсите да прочетете повече за медиацията на практика можете да си поръчате от нас най-четената и препоръчвана в България цялостна Книга за медиация.

Ако вече сте медиатор и се интересувате от менторство и супервизия в медиацията, можете да прочетете повече тук.

Ако сте лидер на екип или компания, който подкрепя развитието на своите хора като добри комуникатори, партньори и миротворци, не се колебайте да се свържете с нас за специална оферта за обучение.

Книга – наръчник по медиация

Бележник на медиатора

FAQ

За ЦМА

Аха-подход